El Client

Qui ets, com ets, què et defineix,
què vols aconseguir,
qui és el teu target

A Mapa Comunicació
treballem sobre tres pilars per a
trobar la millor estratègia

La nostra filosofia

Amb passió, implicació, compromís,
exigència i respecte

A Mapa Comunicació
treballem sobre tres pilars per a
trobar la millor estratègia

El Client

Qui ets, com ets, què et defineix,
què vols aconseguir, qui és el teu target

La nostra filosofia

Amb passió, implicació, compromís,
exigència i respecte

Metodologia

Arribar al teu target de manera intel·ligent i efectiva
Implementar encisant, generem engagement
Transmetre amb ànima, coneixement i estima cap a la marcai la seva cultura

Arribar al teu
target de manera
intel·ligent i efectiva

Implementar encisant,
generem engagement

Transmetre amb ànima,
coneixement i estima cap a la marca
i la seva cultura

Creem i implementem estatègies de marketing per a sectors segmentats

Focused Marketing Strategies

 • Creació de l'estratègia
 • Desenvolupament de les diferents accions i suports
 • Implementació de les diferents accions i suports
 • Anàlisi de resultats
 • Imatge corporativa, naming, disseny gràfic, web
 • Accions en punt de venda
 • RSC
 • Producció audiovisual
 • Campanyes de telemarketing
 • Organització d'events
 • Presència i posicionament en xarxes socials
 • Creació de l’estratègia
 • Desenvolupament de les diferents accions i suports
 • Implementació de les diferents accions i suports
 • Anàlisi de resultats
 • Imatge corporativa, naming, disseny gràfic, web
 • Accions en punt de venda
 • RSC
 • Producció audiovisual
 • Campanyes de telemarketing
 • Organització d’events
 • Presència i posicionament en xarxes socials

Contacte